Version FranÁaise

Onthaal Diensten Produkten Documentatie Met betrekking tot ons
 
Documentatie Bevestiging en posities Beschermingsindex Aansluiting Thermische beveilinging ATEX

Met ons contact opnemen

Europese Richtlijnen ATEX

Wat betekent ATEX ? 

De uitdrukking ATEX wordt aan twee Europese Richtlijnen gegeven die "de Explosieve Atmosferen" reglementeren.

De eerste, 94/9/EG, betreft de elektrische materialen voor explosieve atmosferen en heeft ten doel de verschillende wetgevingen van de Lidstaten voor de apparaten en de beschermingssystemen gebruikt in deze gevaarlijke zonen dichterbij te brengen.

De tweede, 99/92/EG, bepaalt de minimale beschermingsvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid van de werknemers die eventueel in explosieve atmosferen zouden.

Wat is die "een explosieve atmosfeer" ? 

"Een explosieve atmosfeer" is een atmosfeer die explosief zou kunnen worden door plaatselijke en/of operationele omstandigheden. Het is een mengeling van lucht en brandbare wezen onder vorm van gassen, stoom, mist of stof, waarin, na ontvlamming, de verbranding zich aan het geheel van de niet gebrande mengeling propageert.

Wat bedekt juist de Richtlijn ?

 • Apparaten en de beschermingssystemen bestemd voor de explosieve atmosferen.
 • De veiligheidsvoorzieningen, controle en regelen die tot het zekere functioneren van de apparaten en beschermingssystemen. 
 • Alle elektrische, machinale, hydraulische en pneumatische installaties.

Wat vertegenwoordigt de datum van 1 juli 2003 ? 

Op deze datum zullen alle industriŽlen betrokken met de vervaardiging, het gebruik of de verdeling van materialen moeten zich aan de wezenlijke vereisten van veiligheid en gezondheid voorzien door de Richtlijnen ATEX aanpassen.

Concreet : de toepassing van ATEX is niet terugwerkend, voor de bestaande materialen zal een risicoanalyse van risico moeten stand vinden. In gevallen van gebrek (slijtage...), zullen deze materialen vervangen moeten worden door ATEX overeenkomstige producten. Daarentegen zullen de nieuwe materialen ontworpen om in riskante explosie zones te werken slechts in de handel gebracht kunnen worden als ze volledig in overeenstemming met ATEX zijn.

Wat zijn de verplichtingen van de gebruikers? 

Betreffende de preventie van de explosies en de bescherming tegen deze, wordt de gebruiker gehouden:

- de geschikte technische of organisatorische maatregelen aangepast aan het type van bedrijft te nemen;
- de risico's van explosie over het geheel genomen te evalueren;
- de plaatsen waar explosieve atmosferen zich kunnen voordoen, in zones te verdelen;
- een campagne van signalisatie van de bepaalde zones op te stellen.

Welke zones voor welke gevaren ?

Betreffende de gassen : 

 • Zone 0 : PERMANENT GEVAAR 
  Plaats waarin een explosieve atmosfeer permanent of gedurende lange periodes 
  aanwezig is  
 • Zone 1 : POTENTIEEL GEVAAR 
  Plaats waarin zich, in normale bedrijf, een explosieve atmosfeer kan vormen
 • Zone 2 : MINIEM GEVAAR 
  Plaats waarin een explosieve atmosfeer, in normale werking zou kunnen voorkomen en
  Indien het gebeurt, deze atmosfeer slechts gedurende een korte periode blijft bestaan.

Betreffende stoffen : 

Dezelfde zones en de kenmerken worden hernomen maar volgen een verschillende nummering: 

 • De zone 20: PERMANENT GEVAAR 
 • De zone 21: POTENTIEEL GEVAAR 
 • De zone 22: MINIEM GEVAAR  

Zich hoe van de overeenstemming verzekeren ? 

De conformiteitbeoordelingsprocedures hangen van de aard van het materiaal en zijn plaats af. Allen leidend tot de EG-markering. Bovendien moet de identificatie plaat de verschillende specifieke symbolen hernemen. Als voorbeeld :explosieveilige omhulsel, e = verhoogde veiligheid, n = anti vonken, enz
In geval van gemiddeld of hoog risico, is het beroep op een aangekondigde organisme verplicht en ingeschreven in de Richtlijn.

Quid van de verantwoordelijkheden ?

De fabrikant 

Er is verplicht om zich aan de eisen van de Europese Richtlijnen aan te passen. De datum van eerste juli 2003 zal juli in geen enkel geval verlengd worden!

De gebruiker 

Zijn verantwoordelijkheid betreft het juiste gebruik van het materiaal in functie van de door hem bepaalde zones en dus mogelijke risico's. Hij moet de veiligheid garanderen na afloop van een reparatie teneinde de voortzetting van het industriŽle proces te waarborgen. Vanaf 2003 zullen zijn installaties in overeenstemming met de Europese Richtlijnen moeten zijn. Anderzijds is hij eveneens fabrikant is, zal hij de verantwoordelijkheden samenvoegen.

De reparateur 

Hij wordt niet door de Richtlijn 94/9/CE. daarentegen bedekt, men moet zich ervan overtuigen dat hij aan de eisen wordt gevormd die de materialen en de installaties inzake veiligheid vereisen om elk risico van verslechteringen te vermijden.

Voor meer informaties: http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex

26 maart 2003 - Koninklijke besluit betreffende het welzijn voor arbeiders die eventueel in explosie omgeving zouden kunnen zijn . Belgisch Blad (http://www.moniteur.be) 2003-05-05 ref 200301217 

 


Onthaal - Diensten - Produkten - Documentatie - Met betrekking tot ons
Met ons contact opnemen - Plan van het site - Vacatures - Nieuws