Version Française

Onthaal Diensten Produkten Documentatie Met betrekking tot ons
 
Onthaal Nieuws Vacatures Iso 9001: 2008 Plan van het site

Met ons contact opnemen

Iso 9001: 2008

"Het systeem van de Kwaliteitsmanagement" is het geheel wat noodzakelijk is voor het beheersen van de kwaliteitszorg.
Het systeem wordt aan de bijzonderheid van onze onderneming aangepast teneinde alle medewerkers in de best mogelijke situatie te plaatsen om aan de bouw van kwaliteit deel te nemen en in duurzaamheid de doeltreffendheid van de internationale norm ISO 9001 versie 2008 te verbeteren.

"BOBINE ELECTRIC" heeft aldus een systeem voortgezet om:

  1. de noodzakelijke processen te identificeren en hun interacties te bepalen;
  2. de vereiste criteria en de methoden te bepalen om de doeltreffendheid van de werking en de beheersing van deze processen te waarborgen;
  3. de beschikbaarheid van de bronnen alsmede het toezicht op de processen te verzekeren;
  4. het meten en analyseren te waarborgen;

Dit systeem bewijst de geschiktheid van "BOBINE ELECTRIC" om een product te leveren overeenkomstig met de reglementaire eisen alsmede die van de klanten en zo de tevredenheid van zijn klanten te vergroten.

Het kwaliteitshandboek vermeldt de richtlijnen van toepassing op het verwezenlijken, in onze werkplaatsen of ter plaatse van onze producten en diensten:

  1. herstellen, verkoop, onderhoud, verandering, herwikkeling enz... van elke elektrische motor, transformator, rem, elektromagneet;
  2. dynamische uitbalanceren van draaistukken, trillingsanalyse, uitlijning;
  3. hulp en advies bij de ingebruikneming;
  4. advies bij projecten inzake herstructurering of renovatie van installaties;
  5. alles in het werk stellen om de geplande resultaten en de onafgebroken verbetering te verkrijgen.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, heeft "BOBINE ELECTRIC" zich op verschillende nationale en internationale normen gebaseerd.

De Manager systeem kwaliteit, afgekort MSQ, wordt door de Directie benoemd.

Certifikaat versie PDF


Onthaal - Diensten - Produkten - Documentatie - Met betrekking tot ons
Met ons contact opnemen - Plan van het site - Vacatures - Nieuws