Version FranÁaise

Onthaal Diensten Produkten Documentatie Met betrekking tot ons
 
Diensten Diagnose en testen Herwikkeling Mechanica Uitbalanceren Werkstukken

Met ons contact opnemen

Diagnose en testen

Diagnose bij ontvangst:
 • visueel nazicht van de mechanische onderdelen;
 • nazicht van de staat der wikkelingen (2 fasen, doorslag, enz...);
 • diŽlectrische proeven tussen wikkelingen en omhulsel, tussen de fasen van de wikkeling, Ö
  opsporingen van kortsluiting, onderbrekingen, enz...;
 • magnetisatie;
 • ohmse weerstand meten;

 

Statische proeven voor de doordrenking met vernis:
 • diŽlectrische proef bij 2U + 1000 Volt met een speciaal apparaat dat een regelbare spanning
  tot 5000v kan voortbrengen, om een mogelijke contact met de massa of een onvoldoende
  isolatie tussen fasen en snelheden op te sporen;
 • continuÔteitsproef (onderbrekingen);
 • kortsluitingen tussen wikkelingen;
 • ohmse weerstand;

 

Statische en dynamische eindtesten na het monteren (assemblage) van de motor (surge test - schokgolfcontrole)
 • diŽlectrisch proef waarbij in-en uitgang van de wikkelingen verbonden aan de klemmenplaat;
 • continuÔteit, polarisatie-index meting, ohmseweerstandmeting
 • onder nominale spanning brengen en controle van de stroom. Bij twijfel wordt de motor
  belast door remming van de as (rem met wervelstroom) of andere middelen;
 • controle van de opwarming, het geluid, de trillingen;

Testverslag

De bekomen resultaten van deze proeven worden op een steekkaart vastgelegd en, op aanvraag
aan de klant medegedeeld.

 

 


Onthaal - Diensten - Produkten - Documentatie - Met betrekking tot ons
Met ons contact opnemen - Plan van het site - Vacatures - Nieuws